Завърши рехабилитацията на над 16 км от третокласния път III-3004 Тръстеник – Ореховица

Проектът се реализира по  програма „Трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007 – 2013 г.”
Проектът се реализира по  програма „Трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007 – 2013 г.”

Завърши рехабилитацията на над 16 км от третокласния път III-3004 Тръстеник – Ореховица, в участъка от км 13+648 до км 29+987, област Плевен, съобщиха от пресцентъра на АПИ.

Рехабилитацията  е по проект „Рехабилитация на път III-3004 Тръстеник – Ореховица-път III-137 и модернизация на път DJ-544 Urzica Stefan cel Mare, окръг Олт, Румъния“. Бюджетът на проекта на територията на България е 5 320 301.04 евро.

Радващо е, че в навечерието на професионалния ни празник – Димитровден, на територията на област Плевен успешно завършваме втори проект по програмата, подчерта на пресконференцията в областния град инж. Христо Петров – координатор на проекта в Агенция „Пътна инфраструктура“. В нея участва инж. Ивайло Денчев – директор на ОПУ-Плевен, и инж. Петко Николов – представител на изпълнителя ДЗЗД „Тръстеник 2012”.

Със средства от програмата са рехабилитирани 16,339 км от път ІІІ-3004 на територията на област Плевен. Обектът започва в началото на гр. Тръстеник, преминава през града и през с. Ореховица и завършва при кръстовището с път III-137.

Основно ремонтирани са 3 големи съоръжения – мост в гр.Тръстеник с дължина 10,5 м, мост в с. Ореховица с дължина 8 м, и мост над река Искър с дължина 66 м. Изградена е втора пътна лента на моста над река Искър и движението по него вече се извършва двупосочно.

С рехабилитацията на отсечката е подобрена пътната конструкция в участъците с ниска носимоспособност и по целия участък е положен нов асфалт. Възстановени са банкетите, поставени са бетонни бордюри, стоманена предпазна ограда и нова пътна маркировка. Осигурено е оптимално отводняване на настилката.

Строително-монтажните дейности са изпълнени от ДЗЗД „Тръстеник 2012”, в което участват: „Пътстрой 92“ АД, „Инжстрой“ ЕООД, „Пътища и съоръжения“ ЕАД. Стойността на договора е 8 248 801.67 лв. с ДДС. Строителният надзор е осъществен от „Трафик холдинг” ЕООД. Договорът е за 187 458.30 лв. с ДДС.

Работата на строителния обект започна през септември 2012 г. и приключи успешно 12 месеца по-късно – на 24 септември 2013 г.

Водещ партньор по проекта „Рехабилитация на път III-3004 Тръстеник – Ореховица-път III-137 и модернизация на път DJ-544 Urzica Stefan cel Mare, окръг Олт, Румъния“ е Агенция „Пътна инфраструктура“, а партньор е Окръжен съвет Олт, Румъния.

На румънска територия е предвидена рехабилитацията на 12,054 км от път DJ -544. Участъкът е в южната част на окръг Олт.

Програма „Трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007 – 2013 г.” се съфинансира от Европейския фонд за регионално развитие и националните бюджети на двете държави. По нея на територията на област Плевен са рехабилитирани над 11 км от път III-3402 Славяново – Пордим.

 

Споделете: