МРРБ търси трайно решение на техническите проблеми на ЛОТ 1 на АМ „Марица“

Министерството на регионалното развитие и благоустройството търси трайно
техническо решение и ще предприеме по-сериозни мерки за справяне с проблемите по
трасето на ЛОТ 1 на АМ „Марица.

Това стана ясно от думите на министъра на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова по време на петъчния парламентарен контрол. „Всички констатирани до момента дефекти на ЛОТ-а са отстранявани изцяло за сметка на Изпълнителя“, каза още министърът.

Тя беше категорична, че областните пътни управления, на територията на които преминава Лот 1 на автомагистралата, извършват постоянен мониторинг на обекта, като изпращат в Агенция „Пътна инфраструктура“ ежемесечни доклади за това.  Констатираните дефекти в този участък, през месец ноември миналата година, са отстранени.

До момента АПИ е установила наличието на голям надлъжен наклон на пътя от 4% и при проливни дъждове невинаги водата се оттича през отводнителните улеи, като по този начин се просмуква в насипа, който е висок 15 м. Независимо че са направени допълнителни улеи, проблемът при влошени климатични условия се проявява.

АПИ търси възможности за окончателно решаване на проблема. Съгласно договора на Изпълнителя са изпращани известия за съответния дефект и той е процедирал проект за временна организация на движението, в която са уточнени подробности по дължините на ремонтираните участъци, срокът за отстраняването им и отговорниците за това.  

В Парламента министърът на регионалното развитие и благоустройството съобщи още, че са осигурени необходимите средства за доизграждането на път III-8611 „Белица – Загражден“ в участък с дължина 7,6 км. Средствата са в размер на 4 124 136 лв. Те включват проучвателно – проектантските работи, строителството (инженеринг) и строителен надзор на обекта.

След проведена открита процедура по ЗОП за изпълнител на инженеринга е избрано дружеството „ИСА 2000“ ЕООД. Договорът с дружеството е подписан на 04.12.2018 г. Стойността на инженеринга е 4 087 800 лв. с ДДС, а срокът за изпълнение – 365 календарни дни.

За изпълнител на надзора миналата година е избрано дружеството „План инвест
Пловдив“ ЕООД. Стойността на договора е 36 336 лв. с ДДС. Изпълнителят на инженеринга е стартирал проучвателни работи и предстои да изготви Техническия проект. След неговото разглеждане и приемане от Агенцията, ще се пристъпи към строителството.

Към момента в Агенция „Пътна инфраструктура“ се подготвя списък с отсечки, нуждаещи се от ремонт.

В края на месец февруари, предстои утвърждаване бюджета на Агенцията за 2019 г., и съобразно финансовата рамка на ремонтните програми, ще бъде извършено приоритизиране на обектите, нуждаещи се от ремонтни дейности в страната.

Само за миналата година в област Хасково за ремонт на републиканските пътища  в областта са вложени над 19 млн.лв.

По Оперативна програма „Региони в растеж“ в момента в областта се изпълняват
два лота на обща стойност около 24 млн. лв.

Споделете: