Завърши рехабилитацията на 20 км третокласен път в област Ловеч

Проектът е реализиран с финансиране по ОП „Регионално развитие 2007-2013 г.”

Завърши рехабилитация на 20.381 км от път ІІІ-3505 (о.п. Ловеч – Троян) – Казачево – Стефаново – Дебнево – Велчево от км 0+000 до км 20+381.10, в област Ловеч

Реконструкцията на 20.381 км от път ІІІ-3505 (о.п. Ловеч – Троян) – Казачево – Стефаново – Дебнево – Велчево от км 0+000 до км 20+381.10, в област Ловеч завърши. Това съобщиха от пресцентъра на Агенция „Пътна инфраструктура“.

Проектът – лот 18, е част от втория етап на ОП „Регионално развитие” 2007-2013 г., която се съфинансира от Европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет.

Третокласният път преминава през общините Троян и Ловеч. С рехабилитацията му се улеснява достъпът на жителите на селата Стефаново, Дебнево и Велчево до областния център Ловеч и до общините Троян, Априлци и Севлиево.

По проекта основно ремонтирани са 5 големи съоръжения. Мостът над река Осъм при км 0+324 е с дължина 92 метра. На рехабилитирания участък са възстановени банкетите, подменени са бетонни бордюри, тротоарни настилки, стоманени предпазни огради, вертикална сигнализация. Обновена е пътната маркировка. В село Дебнево са направени нови тротоари, нови бордюри са поставени в Казачево, Стефаново и Дебнево. С рехабилитацията на отсечката се осигурява безопасност при пътуването и се подобрява достъпът на населението до административни, здравни, образователни и културни услуги.

Лот 18 е на стойност 7 892 249.95 лв. Строително-монтажните дейности са изпълнени от „ПСТ Холдинг” АД. Строителният надзор е осъществен от Обединение „СЖС-СНИК Консулт”. Договорът за строителство е за 7 575 862,75 лв. с ДДС, а за строителния надзор – 47 760 лв. с ДДС.

Цялостната рехабилитация на път ІІІ-3505 (о.п. Ловеч – Троян) – Казачево – Стефаново – Дебнево – Велчево от км 0+000 до км 20+381.10, е част от Схемата на Европейския съюз за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ “Подкрепа за реконструкция и рехабилитация на второкласни и третокласни пътища”.

Целта е да се подобри достъпността до основните транспортни дестинации в районите за планиране чрез реконструкция и рехабилитация на второкласната и третокласната републиканска пътна инфраструктура. Общият размер на средствата, които се предоставят от Европейския фонд за регионално развитие, чрез ОП „Регионално развитие 2007-2013 г.” е 501 091 393 лв.

Споделете: