Започва 6-ят уъркшоп „Устойчивата архитектура – една възможна архитектура”

Студентите обединяват усилията си по проблемите на панелните жилища и устойчивата градска среда

Варненски Свободен университет

Утре, 18 юли, стартира шестият уъркшоп „Устойчивата архитектура – една възможна архитектура”, съобщиха от пресцентъра на ВСУ „Черноризец Храбър“.

Форумът  с начален час 10:00 часа, ще се провежда в зала 2 на Учебно-спортния комплекс в университета. По традиция ръководител на уършопа е италианския архитект проф. Масуд Есмаилу от университета по архитектура във Венеция. Темите на форума са свързани с мултифункционалната биоклиматична архитектура и устойчивите панелни жилища в съвременната архитектурна среда.

По данни на Националния статистически институт над 2 милиона българи живеят в панелни жилища. Затова част от работата на студентите ще бъде посветена именно на този тип жилища. Това са въпроси, които винаги са в дневния ред на обществото – продължителността на живот на панелните жилища, тяхното саниране – възстановяване, усилване на конструкцията.

Тази година участието на катедра „Психология” в работата на Архитектурния факултет ще отвори един нов тип взаимодействие, свързано с психологията в архитектурата и спецификите на живота в панелните жилища, обяви организаторът на форума доц. д-р Милена Кичекова, ръководител на катедра „Строителство на сгради и съоръжения” към Архитектурния факултет на ВСУ.

„Постоянен акцент в нашата работа е непрекъснатото взаимодействие между студенти от различни специалности. Ние изграждаме така наречените  интердисциплинарни студентски екипи, за да можем от всички гледни точки да изследваме проблема с тези жилища. Дори ще включим и ученици от Строителната гимназия във Варна, с които да търсим различните решения.

Уъркшопът ще завърши с широка обществена дискусия. Обсъждането на този тип проблематика, обаче няма да остане само в рамките на уършопа.

Предвиждаме и създаването на интерактивна интернет платформа за безплатни консултации. Чрез нея гражданите ще задават своите въпроси, свързани с панелните жилища , а екип от преподаватели и студенти от катедра „Строителство на сгради и съоръжения” регулярно ще отговаря и ще дава онлайн консултации.

Обмисляме възможността екипът отново да е интердисциплинарем, за да можем да обхванем по-широк спектър от въпроси, свързани, най-общо казано, с живота в панелните жилища.”, споделя още доц. Кичекова.

В рамките на събитието ще се проведе и практически семинар „Как успешно да представим нашите идеи за устойчива архитектура?”.

Основните цели на традиционното за Варненския свободен университет събитие е да приобщи участниците към ценностите на устойчивата архитектура в мултидисциплинарен акпект. В процеса на проектиране те ще оценяват социални, икономически, исторически и художествени фактори, които на пръв поглед не принадлежат към архитектурата.

Дискусиите ще се фокусират върху въпроси, свързани с практиката на проектирането и строителството в наши дни.

 

Споделете: