Започна изграждането на център за настаняване от семеен тип в район „Връбница” на столицата

Проектът се реализира с финансиране по Оперативна програма „Регионално развитие 2007- 2013”

Столична общинаЗапочнаха строителните дейности по изграждането на център за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) в м. „Бул. Сливница”, район „Връбница”, съобщиха от пресцентъра на Столична община.

С изграждането на центъра ще бъдат осигурени близки до семейните условия на живот за общо 14 деца и младежи в риск.

По проект сградата има три функционални зони – зона за лично пространство, която състои се от 7 самостоятелни стаи с възможност за настаняване на 2 деца; зона за общо ползване, която представлява дневна с кът за хранене и кът за игри, и зона за социалните работници и педагози, които ще се грижат за децата. Осигурена е достъпна среда за деца с двигателни увреждания, а прилежащото дворно пространство ще бъде приспособено за провеждането на разнообразни занимания.

Обектите се реализират в рамките на проект „Изграждане на социална инфраструктура за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск на територията на Столична община”. Проектът е на обща стойност 9.7 млн.лв. и се реализира с финансиране по Оперативна програма „Регионално развитие 2007- 2013”.

С изпълнението му ще бъдат изградени 13 бр. центрове за настаняване от семеен тип и 3 бр. защитени жилища на територията на районите „Красна поляна”, „Овча купел”, „Люлин” „Надежда”, „Подуяне”, „Сердика”, „Връбница” и „Искър”, подходящи за предоставяне на резидентни услуги за децата и младежите, които понастоящем са настанени в специализирани институции: Домове за медико-социални грижи за деца от 0-3 г. (ДМСДГ), Домове за деца с умствена изостаналост (ДДУИ) и Домове за деца с физически увреждания (ДДФУ) в съответствие с Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България”, Стратегията за развитие на социалните услуги за деца и семейства и Стратегия за превенция на социалното изключване на територията на град София.

Проектът е съобразен с Националната карта на планираните резидентни грижи.

Споделете: