МРР отчете дейността си за изтеклите 100 дни

185 млн. лв. са изплатени за 3 месеца по ОП „Регионално развитие“

министър Десислава ТерзиеваДнес, 1 октомври, министър Десислава Терзиева обяви на пресконференцията за отчитане на дейността на МРР, че за три месеца – юни, юли и август, са разплатени 185 млн. лв. по ОП „Регионално развитие“.

За периода 31 май 2013 – 16 септември 2013 г. са сключени нови 29 договора за общо 48,9 млн. лв. През отчетния период е подготвен актуализиран проект на програма „Региони в растеж“. Приети са и регионални планове за развитие на районите от ниво 2 за периода 2014-2020 г.

Предприети са мерки за минимизиране на риска от загуба на средства до края на 2013 г., като се подготвят два големи проекта. Министър Терзиева информира, че Управляващият орган е одобрил Апликационната форма на единия от проектите, който е за изграждането на Северна скоростна тангента с индикативен бюджет от 235 млн. лв. Предстои изпращането й в ЕК за окончателно одобрение.

За 100-те дни са разплатени 5 млн. евро по програмите за трансгранично сътрудничество със Сърбия, Турция и Македония. Внесени са сертификати в ЕК за 8 млн. евро. Постигната е договореност с ЕК България да продължи да управлява три отделни двустранни програми, вместо една обща програма за трансгранично сътрудничество.

По отношение на ВиК сектора, министърът отчете, че е завършена работата по Регионалните генерални планове във ВиК сектора. Готова е и Стратегията за развитие и управление на водоснабдяването и канализацията в Република България, с която се определят основните цели и приоритети на отрасъла за период от десет години, допълни Терзиева.

По проект „Изграждане на общинска инфраструктура“, финансиран със заем от МБВР и държавно съфинансиране са изготвени идейните проекти за яз. Луда Яна и яз. Студена и техническият проект за яз. Пловдивци. Разработена е Програма за борба с безводието, в която са включени 28 проекта за приоритетни за изграждане водопроводи и съоръжения на обща стойност 35 млн. лв. Програмата обхваща населени места със сезонен и целогодишен воден режим.

Министърът отчете, че състоянието на ВиК дружествата е крайно незадоволително. Въпреки нарастването на цените на предоставяните ВиК услуги през периода, темпът на повишаване на разходите превишава този на приходите. Дружествата отчитат намаление на счетоводната си печалба и рентабилността на продажбите. Общата балансова печалба за дружествата се понижава от 12 млн.лв. през 2009 г. на 5 млн.лв. в края на 2012 г. или повече от два пъти. Приходите от дивиденти за държавата през 2009 г. са близо 6,5 млн.лв., а за 2012 г. – 4,7 млн.лв.

През август и септември са подписани две споразумения с Енерго Про за разсрочване на натрупаните задължения на ВиК Добрич и ВиК Шумен, след като водните дружества бяха заплашени от спиране на тока. Причина за натрупаните задължения на двете ВиК-та към електроразпределителното дружество е дългогодишното критично финансово състояние, в което те се намират.

Според министър Терзиева при предишното управление ВиК отрасълът не е бил приоритет. Силно подценени са били проблемите свързани с водоснабдяването. На практика след 2009 г. са били замразени и спрени всички текущи инвестиционни обекти.

По отношение на пътния сектор Десислава Терзиева заяви, че 35% от пътната мрежа е в окаяно състояние и са необходими спешни мерки. Магистралите са важни, но не трябва да пренебрегваме малките пътища, подчерта тя.

През 100-те дни започна изграждането на 42 км автомагистрални участъци, включващи ЛОТ 2 на „Струма”, на АМ „Хемус“ в участъка Шумен – Белокопитово. Стартиран е ремонтът на трите виадукта на Хемус и Тракия. Разработен е и се изпълнява плана за действие за спасяване на проекта за изграждане на ЛОТ 1 и ЛОТ 2 на АМ „Марица“. Реално в момента се работи по обекти с обща дължина над 1 100 км на финансова стойност над 1,5 млрд. лв., обобщи Терзиева.

Продължава работата за подготовка на проектите ЛОТ 3 на АМ „Струма” и доизграждане на АМ „Хемус”, както и проектирането на СП Видин-Монтана.

Прехвалените търговете на най-ниска цена се оказаха доста скъпи, каза бе Терзиева. Евтината магистрала  „Тракия“ се оскъпи с 18 млн.лв., заради допълнителни договори за укрепване на меките почви и за изместване на инженерни мрежи. Това се дължи и на другата сериозна слабост в инвестиционния процес – некачествената подготовка на инфраструктурните проекти и липсата на кадастър.

Във връзка с разпоредената от министър Терзиева проверка на пътищата в гаранционен срок са инспектирани 61 обекта. При над 80% от обектите са констатирани дефекти с различна тежест. За основната част от тях изпълнителите вече са информирани. До 14 дни Агенция „Пътна инфраструктура“ ще представи окончателния доклад. До края на годината ще бъдат извършени проверки и на проектите финансирани по ОП „Транспорт“ – ЛОТ 2, 3 и 4 на АМ „Тракия“, ЛОТ 1 на Струма и АМ „Хемус“ в участъка СОП-гара Яна.

Терзиева отчете, че е възстановена дейността на Съвета по децентрализация което е първата стъпка към рестартиране на процеса на децентрализация, който от 2011 г. фактически е бил спрян. Приета е работна програмата до края на тази година с неотложни мерки, необходими за стартиране на финансовата децентрализация. Визията на правителството е, че предоставянето на публични услуги трябва да е по-близо до гражданите. Това е начинът да имаме по-качествени и достъпни административни и социални услуги, подчерта министъра на регионалното развитие.

През този летен сезон са направени 182 проверки – по две на всички 91 плажа, отдадени на концесия или под наем от Министерството на регионалното развитие. Установени са общо 247 нарушения. При втората проверка през август повторно са установени 28 нарушения и са наложени 28 неустойки. И при двете проверки на 20 плажа са липсвали достатъчен брой квалифицирани спасители за осигуряване на водното спасяване. Този проблем се очертава като трайна тенденция, заяви Терзиева.

През август беше извършено и геодезическо заснемане на 120 плажа. За първи път бяха заснети и 29 плажа, отдадени под наем от областните управители на Добрич, Варна и Бургас.

Инспекциите продължиха през целия септември. Окончателните резултати от проверките и стойността на наложените неустойки ще бъдат ясни и могат да бъдат оповестени през втората половина на октомври.

Министърът представи справка за кадровите промени в министерството за периода август 2009 – февруари 2013 г. За три години и половина от министерството са освободени 355 служители и назначени 361. Сменени са четирима председатели на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“.

Споделете: