Над 2 млрд. евро от Кохезионния фонд на ЕС ще бъдат инвестирани за подобряване на публичната инфраструктура през новия програмен период

Приоритетната цел е намаляването на различията между регионите

министър Десислава ТерзиеваНад 2 млрд. евро от Кохезионния фонд на ЕС ще бъдат инвестирани за подобряване на публичната инфраструктура през новия програмен период, Това обяви днес, 24 септември, министърът на регионалното развитие Десислава Терзиева пред участниците в дискусионния форум „Строителството през 2014 г. – перспективи и предизвикателства“, съобщиха от пресцентъра на МРР.

Според министър Терзиева предложените от правителството промени в ЗОП ще дадат възможност и на по-малките фирми да се включат в изпълнението на големите поръчки като подизпълнители.

За мен, като министър на регионалното развитие, инвестицията в публичната инфраструктура не е и не трябва да бъде самоцел. Мой приоритет е намаляването на различията между регионите чрез ефективно използване на националните инвестиции и средствата от европейските фондове, каза министър Терзиева. Тя изтъкна, че разчита на професионализма на българските компании за качественото изпълнение на инфраструктурните обекти, които ще подобрят живота на гражданите.

Според регионалния министър средствата от еврофондовете за пътна инфраструктура през следващия програмен период ще бъдат по-ограничени и по тази причина трябва да се анализират внимателно възможностите за други източници на финансиране.

Голямото предизвикателство за администрацията и пътните фирми през 2014 г. ще са търговете за текущ ремонт и поддържане на републиканската пътна мрежа в 27 области за четиригодишен период, съобщи Десислава Терзиева. Тя обяви, че ще бъде поставен таван на стойността на единичните цени за отделните видове работи. Ще бъдат обявени търгове за поддържане на автомагистралите Хемус, новите отсечки на Тракия, АМ Люлин и Струма Лот 0 и Лот 1, каза още тя.

По-малките компании от пътния сектор ще имат възможност да участват в изпълнението на проектите за рехабилитация на пътната инфраструктура, финансирани със средства от ОП „Региони в растеж“. От 2014 г. АПИ ще може да кандидатства с проекти в рамките на бюджет от близо 170 млн. евро, информира регионалният министър.

По програмата, чрез приоритетната ос за Градско развитие ще се инвестират близо 840 млн. евро в проекти за: енергийна ефективност, социална, спортна и културна инфраструктура, както и за подобряване на градската среда. Повечето от тези бъдещи проекти ще могат да бъдат изпълнявани от малкия и среден бизнес, съобщи тя.

Пред участниците във форума министър Терзиева обяви, че са готови регионалните генерални планове, които очертават необходимите инвестиционни инициативи за обновяване и модернизиране на ВиК сектора и подобряване качеството на предлаганите публични услуги. Изготвена е и Стратегията за развитие и управление на водоснабдяването и канализацията за 10-годишен период, каза още регионалният министър.

Споделете: