Над 40 вътрешно-квартални улици са ремонтирани до момента в столицата

Ще се ремонтират и над 20 улици и булеварди от първостепенната улична мрежа на града

Изпълнява се укрепване на пътен участък в Природен парк „Витоша”

Повече от 40 вътрешно-квартални улици са били ремонтирани до настоящия момент през тази година,  съобщи заместник-кметът на Столична община Любомир Христов при проверка на строителните работи по укрепването на пътен участък за местността „Ветровала”.

Част от вътришно-кварталните улици са ремонтирани след проведена процедура. Реализирани са и като част от програмата на общината за ремонт.

В момента в район „Витоша” се работи по два участъка. Изпълнява се укрепване на пътен участък в Природен парк „Витоша” по пътя за местността „Ветровала” на около 1800 м от разклона за х. „Тинтява” и х. „Бор”. Обектът се изпълнява от ДЗЗД „ИНФРА-КРАМ”, съгласно сключен договор на стойност около 200 000 лева. Извършват се строително-монтажни работи по изграждането на армирана насипна подпорна конструкция за възстановяване и конструктивно укрепване на пътя, заедно с прилежащия му скатов участък.

В процеса на работа по извършване на земните работи за основния изкоп, се откриха големи скални късове и морени, което наложи необходимостта от промяна на фундирането на армонасипната подпорна конструкция. Новото техническо решение включва монолитен стоманобетонов опорен блок, анкериран в здравата скална основа и изпълнение на укрепителна стена. Изпълнява се и полагане на асфалтова настилка.

Столична община работи и по проект за изпълнение на ремонт на над 20 улици и булеварди от първостепенната улична мрежа на града. Проектът ще бъде изпълнен със средства от заем от Европейска инвестиционна банка, който е одобрен на първа инстанция, и Столичната община.

Споделете: