Обявиха обществена поръчка за енергийно обновяване на 2 сгради в София

Търгът за избор на изпълнител е  пилотен в рамките на проект „Енергийно обновяване на българските домове“

МРРБМинистерството на регионалното развитие обяви обществена поръчка за избор на изпълнител на строително-монтажните работи на първите две сгради, които ще бъдат обновени в рамките на проект „Енергийно обновяване на българските домове“.

И двата обекта се намират в София. По тях избраният изпълнител ще трябва да изпълни строителни и монтажни работи с енергоспестяващ ефект и да въведе строежите в експлоатация, при условията и по реда на Закона за устройство на територията.

Търгът е първият пилотен за избор на изпълнител за обновяване на обекти в рамките на проекта, съфинансиран от Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г. Целта е и при двете сгради да бъдат постигнати националните стандарти за енергийна ефективност.

Прогнозната стойност на обществената поръчка е в размер на 299 059.38 лева без ДДС.

Срокът за подаване на оферти за участие в процедурата е 17 часа на 26.11.2013 г.

 

Споделете: