Овърдрафт срещу студентска стипендия – нов продукт от УниКредит Булбанк

Овърдрафтът за студенти е част от програмата Академична лига

Овърдрафт срещу студентска стипендия - нов продукт от УниКредит БулбанкЗа първи път в България УниКредит Булбанк започва да предлага овърдрафт срещу студентска стипендия, съобщиха от пресцентъра на банката.

Идеята за създаването на този продукт е на студентите от клубовете „Моята банка на бъдещето“, съвместно с онлайн платформата www.Kosher.bg. Овърдрафтът за студенти е част от програма Академична лига, която е разработена в отговор на специфичните финансови потребности на академичната общност в България.

„Най-важният ресурс, който имаме са хората. Ние като част от водеща европейска институция осъзнаваме огромното значение, което има образованието за подобряване на жизнения стандарт на обществото ни и обръщаме специално внимание на реалните потребности и възможностите за финансиране на студентите и университетските преподаватели“, коментира Левон Хампарцумян, главен изпълнителен директор на УниКредит Булбанк.

Средният размер на изтегления потребителски кредит от студенти е в размер на 7 хил. лв. Това показват данните на УниКредит Булбанк след направен анализ на клиентската база. Най-често младежите между 18 и 26 години теглят заем за лаптоп, таблет или поради необходимост да финансират пътуване, свързано със стажантски програми, бригади или допълнителни квалификации.

Въпреки това едва около 3% от  тях използват потребителски кредит, като същият е делът и на ползвателите на кредитни карти и овърдрафт. Според направеното проучване обаче много по-голям процент от студентите биха искали да използват такива банкови продукти.

В същото време 15% от студентите – клиенти на УниКредит Булбанк, разполагат със суми от и над 1000 лв. по спестовна или разплащателна сметка.

Използването на застрахователен продукт или инвестиция във фондове Pioneer не е популярно сред младежите – едва под 1% от тях са направили подобна инвестиция. Средният размер на вложенията обаче са между 5 и 8 хил. лв.

Общият брой на студентите в България за учебната 2013/2014 г. е 263 хил., като от тях близо 13% са клиенти на УниКредит Булбанк. 65% от студентите работят, а 25% от тях са на постоянен трудов договор, показа социологическо проучване, направено сред студентите на Нов български университет и СУ “Св.Климент Охридски“. От изследване, проведено от УниКредит Булбанк, сред студенти, стана ясно, че те имат необходимост от гъвкави и иновативни решения в банкирането.

Университетските преподаватели също са категория клиенти със специфични финансови потребности. Според анализа на УниКредит Булбанк те най-често търсят начини за бързо разплащане, когато посещават конференции или семинари в чужбина. Атрактивни за преподавателите са и различните спестовни продукти – близо 35% от преподавателите, клиенти на банката, имат депозити със суми над 1000 лв.  Доста по-малко – 3% от този сегмент използват инвестиционни продукти, като средният размер на активите им варира между 7 и 16 хил. лв. Около 13% от преподавателите пък се възползват от удобството на кредитните карти и овърдрафта.

Програми Модула

Както за преподавателите, така и за студентите на база индивидуалните им транзакционни потребности са създадени програми Модула „Преподавател“ и „Модула Студент“, които обединяват различни продукти и услуги в пакет при по-добри условия. Един от примерните варианти, от които могат да се възползват студентите, включва дебитна карта, при която тегленето от банкомати и на други банки е безплатно, като има възможност на самата карта да бъде изписан университета и факултетния номер.

Студентският заем може да бъде използван за плащане на семестриални такси, за разходи при пътуване в чужбина и други текущи разходи. Лихвеният процент е между 7 и 7.50%. Студентският заем може да бъде усвояван на траншове или по друг предварително направен индивидуален план. Срокът на изплащане на студентските кредити е между 10 и 12 години.

Специалната комбинация от продукти и услуги за университетските преподаватели включва текуща сметка с дебитна карта, която позволява теглене от всички банкомати на други банки без такса, 4 комунални плащания на месец, sms информация за теглене, както и кредитна карта овърдрафт без годишна такса за обслужване.

Тъй като преподавателите са група клиенти, които често търсят различни варианти да спестяват, те могат да се възползват от възможността да получат до 35% отстъпка  от входящата такса при инвестиция в Спестовен план Pioneer за период от 5 години. Спестовният план дава възможност да се отделят малки суми всеки месец, които да бъдат инвестирани във взаимни фондове според рисковия профил на клиента.

 

Споделете: