Отварят офертите на кандидатите за рехабилитация на 19 км път в област Враца.

Проектът е част от шестия етап на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г.

 ОПРР Днес, 5 ноември, в Агенция „Пъна инфраструктура“ ще бъдат отворени ценовите оферти на кандидатите за изпълнител на рехабилитация на 19 км от път ІІ-13 в област Враца, съобщиха от пресцентъра на АПИ.

Офертите са подадени в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Определяне на изпълнител за строителството на обект BG161PO001/2.1-01/2007/001/050 Лот 47 – Рехабилитация и реконструкция на път ІІ-13 Граница Монтана – Криводол – Девене – Борован от км 10+060 до км 16+900 и от км 31+300 до км 43+486, област Враца, с обща дължина 19.026 км”.

Проектът е част от шестия етап на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет.

Споделете: