Отварят офертите на кандидатите за строителствона част от Западната дъга на столицата

Проектът ще се финансира по  ОП „Транспорт“ 2007-2013 г.

Оперативна програма ТранспортДнес, 15 август,   в Агенция „Пътна инфраструктура“ ще бъдат отворени ценовите оферти за строителството на 5.5 км от околовръстния път на София – Западна дъга, съобщиха от пресцентъра на АПИ.

Офертите са подадени в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Определяне на изпълнител за строителство на обект: Път II-18 Софийски околовръстен път – Западна дъга, в участък от км 0+780 до км 6+309”.

Проектът е предложен от АПИ за съфинансиране от Кохезионния фонд на Европейския съюз и националния бюджет чрез Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 г.

Споделете: