Отварят офертите на кандидатите за строителство на нов мост над р. Казан на пътя Провадия-Айтос

Проектът ще се реализира със средства от републиканския бюджет

АПИУтре, 14 август,  в Агенция „Пътна инфраструктура“ ще бъдат отворени офертите в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи на обект: „Изграждане на нов мост на път III-208 Провадия – Айтос от км 67+712,80 до км 67+948 и рампа от км 67+948 до км 67+984“. Това съобщиха от пресцентъра на АПИ.

По обекта ще бъде изграден нов мост над р. Казан дере при км 67+909, който ще е на мястото на съществуващия. Новото съоръжение ще е с дължина 27.10 м, а широчината му е 10.50 м, включваща – пътно платно 6.50 м и два тротоара по 2 м.

Изграждането на новия мост значително ще повиши сигурността на пътния участък, ще улесни преминаването над р. Казан дере на моторните превозни средства и пешеходци.

Проектът е по Аварийната програма на Агенция „Пътна инфраструктура“ и ще бъде осъществен със средства от републиканския бюджет.

Споделете: