Отворят офертите на кандидатите за надзор на рехабилитацията на 16 км път на територията на област Ямбол

Проектът е по ОПРР 2007-2013 и се финансира от Европейския фонд и националния бюджет
АПИВ понеделник, 26 август, в Агенция „Пътна инфраструктура“ ще бъдат отворени офертите на кандидатите за надзор на рехабилитацията на 16 км път на територията на област Ямбол, съобщиха от пресцентъра на АПИ.
Ценовите предложения на участниците са подадени в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител на консултантска услуга във връзка със строителството на Лот 60 „Рехабилитация и реконструкция на път III–7602 Р-н I-5 Граница с ОПУ Хасково – Г. Манастир – Крумово – Инзово – Роза от км 8+600 до км 39+800 – участък Р-н Миладиновци – Роза от км 23+915 до км 39+800, област Ямбол, с обща дължина 15.885 км“. Проектът е по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г. и се съфинансира от Европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет.

Споделете: