Пощенска банка подкрепя проекти в сферата на енергийната ефективност в сътрудничество с ЕБВР

Финансовата институция ще получи 24 млн. евро по програми на Европейската банка за възстановяване и развитие в подкрепа на българската икономика

Банката ще получи 24 млн. евро по програми на Европейската банка за възстановяване и развитие в подкрепа на българската икономика Пощенска банка ще участва в програма на Европейската банка за възстановяване и развитие (EБВР) за търговско финансиране и допълнително ще получи кредитна линия от ЕБВР за енергийна ефективност на малки и средни предприятия. Това съобщиха от пресцентъра на финансовата институция.

Банката ще получи финансиране от 20 милиона евро по кредитна линия на ЕБВР за търговско финансиране. Чрез програмата Пощенска банка ще продължи подкрепата си за българските фирми износители и вносители, като предоставя гаранции покриващи рискове при банкови транзакции за търговско финансиране, както и краткосрочно финансиране на пред-експорт, внос и факторинг.

Допълнителна подкрепа ще бъде предоставена чрез кредитната линия на ЕБВР по програма „Българска енергийна ефективност за конкурентоспособна индустрия“, по която Пощенска банка ще получи финансиране от 4 милиона евро.

Линията стартира през април 2012 г. и предоставя финансиране на малки и средни предприятия за инвестиции в енергийна ефективност, отговарящи на критерии за грантове по правителствената програма „Зелена икономика“, финансирана от структурните фондове на ЕС.

Петя Димитрова, главният изпълнителен директор на Пощенска банка, подчерта, че чрез участието си в програмата на ЕБВР за търговско финансиране и като един от основните партньори на българския бизнес, Пощенска банка ще осигури още по-силна подкрепа на търговските дейности по внос и износ на своите клиенти, като им предложи изключително атрактивни условия за международни сделки.

„Въпреки нестабилната финансова ситуация през последните години, Пощенска банка винаги се е стремяла да бъде социално и екологично отговорна компания. Като институция с дългогодишни традиции в подкрепа на тези каузи, ние вървим напред заедно с ЕБВР, за да засилим развитието на бизнеса в България в процеса на възстановяване на икономиката. Устойчивото развитие и опазването на околната среда не са само програма или инициатива, това е нашия начин за правене на бизнес.“, коментира г-жа Димитрова.

Ник Тесейман, управляващ директор „Финансови институции“ в ЕБВР, посочи, че Пощенска банка е дългогодишен и опитен партньор на ЕБВР, който остава ангажиран да подпомага компаниите да стават все по-ефективни и конкурентоспособни. „В допълнение, фокусът на банката в търговското финансиране е изключително важен за насърчаване на регионалната търговия, стимулиране на износа и подкрепата на икономическия растеж.“, каза г-н Тесейман.

Средствата се осигуряват чрез съвместния план за действие на международните финансови институции, договорен между ЕБВР, групата на Световната банка и Европейската инвестиционна банка през ноември 2012. Планът, разработен в контекста на Виенската инициатива, ще осигури над 30 милиарда евро за периода 2013-2014 г.

Споделете: