Предоставят безвъзмездно финансиране за ремонт на второкласни пътища в област Варна

Подписани са два договора за рехабилитация на 14 км републикански пътища

 ОПРР Два договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по схема BG161PO001/2.1-01/2007 „Подкрепа за рехабилитация и реконструкция на второкласни и третокласни пътища“ подписаха председателят на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ инж. Лазар Лазаров и ръководителят на Управляващия орган на ОП „Регионално развитие“ 2007-2013 г. Снежина Славчева.

Това съобщиха от пресцентъра на АПИ. Договорите са за  рехабилитацията и реконструкцията на над 14 км републикански пътища в област Варна.

Двата проекта са:

  • Лот 63 – Рехабилитация и реконструкция на път II–27 „I-2 /о.п. Шумен-Девня/ – Нови Пазар-Владимирово – о. п. Добрич-Балчик – пристанище Балчик“ от км 25+000 до км 32+700, област Варна;
  • Лот 64 – Рехабилитация на път ІІІ-2702(ІІ-27) Владимирово – о. п. Добрич – Одринци – Ведрина – п. к. Гара Оборище – Генерал Киселово – Вълчи дол – Щипско – Суворово от км 17+840 до км 24+340, област Варна.

Рехабилитацията на пътните участъци е осъществена със средства от републиканския бюджет и обектите са въведени в експлоатация. Изпълнението на проектите е в съответствие с целите, приоритетите и операциите на ОПРР и поради това проектните предложения са одобрени за финансиране от Управляващия орган на ОПРР.

От път II-27 „I-2 /о.п. Шумен – Девня/ – Нови Пазар – Владимирово – о. п. Добрич – Балчик – пристанище Балчик от км 25+000 до км 32+700, са рехабилитирани 7,7 км. Второкласният път осигурява връзката на областите Варна и Шумен и по-добрия достъп до пристанище Балчик.

Път ІІІ-2702, от който са рехабилитирани 6,5 км, е алтернативна пътна връзка на гр. Варна с гр. Добрич. Свързва редица села на територията на двете области. Третокласният път е пряка транспортна връзка между Владимирово, Одринци, Ведрина, Генерал Киселово и Вълчи дол.

Изпълнител на Лот 63 е „Хидрострой“ АД. Стойността на договора е 6 425 965,15 лева с ДДС. Строителният надзор е осъществен от „Трафикконсулт БГ“ ЕООД. Стойността на договора е 71 071,18 лева с ДДС.

Изпълнител на Лот 64 е „Инжстройинженеринг“ ЕООД. Стойността на договора е 4 292 946,80 лева с ДДС. Строителният надзор е осъществен от „Инжконсултпроект” ЕООД. Техният договор е за 45 075,94 лева с ДДС.

С рехабилитацията на двете пътни отсечки в област Варна се подобрява инфраструктурата – в границите на Североизточен район за планиране, подпомага се развитието на туризма и достъпа до административните, здравните, образователните и културните услуги.

Споделете: