Приключи реконструкцията на 18 км път в област Видин

Проектът е част от четвъртия етап на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г.

АПИЗавърши рехабилитацията и реконструкцията на 18.402 км от път III-121 в област Видин. Проектът е част от четвъртия етап на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г., която се съфинансира от Европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет, съобщиха от пресцентъра на Агенция „Пътна инфраструктура“.

В лот 37 е участъкът от път III-121 Иново – Градец – Шишенци – Бойница – Кула от км 31+851 до км 50+253. Отсечката, която не е ремонтирана от 80-те години на миналия век, е изцяло реконструирана по технологията „студено рециклиране”. При нея се използват 100% от съществуващите материали в пътната конструкция. Положени са основни, изравнителни и износващи асфалтови пластове. Възстановени са банкетите, поставени са бордюри, стоманена предпазна ограда, вертикална сигнализация и нова пътна маркировка. Осигурено е оптимално отводняване на настилката.

Информация за приключването на обекта и извършените строителни дейности представиха на пресконференция във Видин инж. Мария Александрова – ръководител на проекта от Агенция „Пътна инфраструктура“ и инж. Павел Драганов – директор на ОПУ-Видин.

Освен рехабилитацията на пътя са ремонтирани две големи съоръжения – мостовете на река Бойнишка при км 37 и на река Тополовец при км 47, премостващ преливника на язовир „Кула”, каза инж. Александрова.

Участъкът от третокласния път обслужва населените места от общините Бойница, Кула и Видин и е единствената пътна връзка на община Бойница с община Кула и областния център Видин. С основния му ремонт се осигурява по-добър достъп на населението до административни, здравни и социални услуги.

Проектът е на стойност 11 002 565.64 лева. Изпълнител на строително-монтажните дейности е Сдружение „Регионални пътища – Север 2012“. Строителният надзор е осъществен от „Пътконсулт 2000” ЕООД. Договорът за строителство е на стойност 10 480 161.24 лева с ДДС, а за строителния надзор – 276 416.40 лева с ДДС.

Споделете: