Продукт без аналог на българския пазар от Пощенска банка

Със „Спестовен жилищен кредит”  лихвата по кредита намалява до 5.9%

Пощенска банка представя за първи път в България  „Спестовен жилищен кредит”От 16 септември Пощенска банка започва да предлага за първи път на българския пазар иновативния „Спестовен жилищен кредит”, с който лихвата по кредита намалява автоматично, когато клиентите увеличават размера на спестяванията си в банката. Същевременно клиентите запазват дохода от средствата си и продължават да разполагат с тях напълно свободно. Рекламната кампания за новия жилищен кредит се провежда под мотото „Колкото повече спестяваш, толкова по-малка вноска  плащаш“. Това съобщиха от пресцентъра на банката.

Новият кредит се отпуска в лева и е с цел покупка на жилище, строеж или ремонт. Първоначалната лихва е 6.5% и ще намалява до 5.9%, в зависимост от размера на спестяванията на клиента. Необходими са само спестявания от 1001 лв., за да може клиентът да получи отстъпки от лихвения процент. Максималната сума на кредита е 500 000 лв. със срок на погасяване до 35 години.

„Собственият дом е най-хубавият дом. Малко неща в днешно време ни дават сигурност – две от тях са именно домът и спестяванията. С този нов продукт клиентите могат да имат и двете и реално да спечелят. Как става това – например клиент е изтеглил кредит от 60 000 лева за срок от 35 г. при променлива лихва от 6.5 % и месечна вноска 362 лева. Ако за целия период на кредита той поддържа средно месечен баланс от 5500 лв. по сметките си в банката, то променливата годишна лихва по кредита му автоматично ще се намали до 6.2%. Това му дава възможност да спести от разходите за лихви, като при това да получава и приходи от спестяванията си.

Комбинираните продукти са бъдещето на пазара и отдавна познати в Западна Европа и сме щастливи, че можем да предложим на клиентите си иновативен продукт, който предоставя толкова много възможности и свобода за личен контрол”, коментира Румен Радушев, началник управление „Жилищно кредитиране” в Пощенска банка.

Предложението позволява на клиентите да спестят значителни суми от намалената лихва, като в същото време запазват доходността от спестяванията си във всички свои сметки в Пощенска банка, съгласно условията на съответния продукт (разплащателна сметка, спестовна сметка и депозит). При това клиентите могат да откриват нови сметки във всеки един момент, а наличните по тях средства автоматично ще се добавят към общия размер на спестяванията и ще се взимат предвид при калкулирането на лихвената отстъпка по жилищния кредит. Клиентите също така могат да закриват и теглят средствата си без ограничения.

До края на годината Пощенска банка предлага новия продукт без такса кандидатстване и без такса за предсрочно погасяване със собствени средства след третата година.

На 16 септември, паралелно със старта на рекламната кампания на продукта, банката стартира и специален сайт www.SavingLoan.bg, на който е разработен интерактивен кредитен калкулатор. С него клиентите могат сами да изчислят с колко ще намалее месечната им вноска по кредита, а  също и какъв ще бъде размерът на спестяванията за целия период на кредита, както и да прегледат допълнителна информация за продукта.

Спестовният жилищен кредит се предлага с пакет „Улеснение“, с който клиентите получават услугата Интернет банкиране „е-postbank”. Пакетът включва превод на работна заплата по сметка с дебитна карта в Пощенска банка, SMS известяване, Интернет банкиране и сключване на петгодишен застрахователен пакет „Живот“.

Споделете: