Ремонтът на 8.5 км от пътя Александрия – Коритен – Северняк завърши

Проектът  е финансиран от ОП „Трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007–2013“

Приключи рехабилитацията на 8.5 км от път III-293 Александрия – Коритен – Северняк от км 35+927 до км 44+400, съобщиха от пресцентъра на Агенция „Пътна инфраструктура“.

Реконструкцията на участъка на територията на област Добрич е финансирана от ОП „Трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007–2013“, по проект „ДОБРОМИР – КРУШАРИ ТРАНСГРАНИЧЕН ПЪТ”.

Изпълнителите на строителните дейности завършиха работата си качествено и в срок, подчерта инж. Иван Светославов, директор на Областното пътно управление – Добрич, на пресконференция в областния град. В нея участваха инж. Христо Петров, ръководител на проекта от Агенция „Пътна инфраструктура“ и инж. Николай Пашов, изпълнителен директор на „Хидрострой“ АД.

На българска територия обектът преминава през с. Коритен и с. Северняк. С обновяването на пътния участък, който не е рехабилитиран от 1988 г., се повишава безопасността и удобството при пътуване. Освен това, ще се намали времето и разходът на жителите на община Крушари. По-добрата пътна инфраструктура ще стимулира и икономическото сътрудничество в граничния район.

По проекта е ремонтирана асфалтовата настилка, отводнителната система на пътя, принадлежностите към него, сигнализацията и маркировката. Двата моста в пътния участък – при км 39+728 и при км 44+188, са изцяло рехабилитирани. В населените места са подменени бордюрите и тротоарите.

Изпълнител на строително-монтажните работи е „Хидрострой” АД. Строителният надзор е осъществен от „Пътинвестинженеринг” АД. Договорът със строителя е на стойност 4 292 675,48 лв. без ДДС, а за строителния надзор – 149 042,00 лв. без ДДС.

Общият бюджет на „ДОБРОМИР – КРУШАРИ ТРАНСГРАНИЧЕН ПЪТ” е 6 129 383.30 евро. Бюджетът на проекта на територията на България е 3 022 478,30 евро.

Водещ партньор е община Добромир, Румъния, а от българска страна партньор е Агенция „Пътна инфраструктура“, както и Окръжен съвет Констанца, Румъния.

ОП „Трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007-2013“ се съфинансира от Европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет.

 

Споделете: