Рехабилитират 19 км от път III-7102 в община Тервел по ОПРР

Участъкът е основна връзка на селищата в региона с общинския център Тервел

АПИОт днес, 30 октомври, започва  рехабилитацията и реконструкцията на19.0329 км от път III-7102 Разклон ІІ-71 (Коларци) – Мали извор – Тервел от км 0+000 до км 19+032.31, област Добрич. Проектът е включен в лот 44 от четвъртия етап на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет. Това съобщиха от пресцентъра на АПИ.

Обектът бе представен на пресконференция в Добрич от инж. Таня Кокошарова, ръководител на проекта от Агенция „Пътна инфраструктура“. Това е третият пътен проект, финансиран от ОПРР, на територията на областта. Със средства от програмата са рехабилитирани близо 16 км от път ІІ-29 (Е-70) Добрич – Генерал Тошево – Кардам – границата с Румъния – лот 6, и около 18 км от II-27 Граница с ОПУ Варна (Червенци) – Владимирово от км 42+431 до км 49+419 и от път III-2077 Честименско – Каблешково – Граница с ОПУ Силистра (Межден) от км 0+000 до км 11+000 – лот52.

Участъкът, който сега се рехабилитира, е на територията на община Тервел. Той е основна връзка на селищата в региона с общинския център Тервел и е най-прекият път с община Крушари. Осигурява и връзката с градовете Варна и Добрич.

Изпълнител на строително-монтажните дейности е „Пътперфект – Т“ ЕАД. Строителният надзор ще осъществи „Пътконсулт 2000“ ЕООД. Договорът за строителство е на стойност 9 299 680.62 лв. без ДДС, а за строителния надзор – 198 677 лв. без ДДС.

На обекта ще бъде извършен ремонт и възстановяване на пътната конструкция, полагане на основни, изравнителни и износващи асфалтови пластове. Ще бъдат направени нови облицовани окопи, банкети, ще се положат бетонови бордюри и т. н. Предвидена е подмяна на стоманените предпазни огради, обновяване на хоризонталната маркировка и др.

Споделете: