Стартира изграждането на водната инфраструктура на гр. Стара Загора

Проектът на стойност  40.3 млн. лева ще бъде завършен през 2014 г.

министър Искра МихайловаУтре, 19 юли, министърът на околната среда и водите Искра Михайлова и кметът на община Стара Загора Живко Тодоров ще направят първа копка по изграждането на водната инфраструктура на града.  С това започва строителството по проект „Интегриран воден проект за Стара Загора”, който е на стойност 40,3 млн. лв. и се финансира по приоритетна ос 1 от Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, съобщиха от пресцентъра на МОСВ.

Проектът предвижда изграждане на нова канализационна мрежа в града и прилежащото село Богомилово, с цел намаляване на несъответствията по отношение дела от населението, включено към канализационната система.

Благодарение на дейностите по него ще бъде изградена, рехабилитирана и модернизирана около 27 км. канализационна мрежа и реконструирана над 2 км. водоснабдителна мрежа. В резултат на това ще се подобри жизнената среда на територията на Стара Загора и прилежащите села. Ще се създадат условия за нови инвестииции и ще се подобри благосъстоянието на населението.

В обхвата на проекта попадат 35 186 жители. Срокът за завършване на всички строително- монтажни работи по проекта е до септември  2014 година.

По приоритетна ос 1 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води и подобряване на качеството на атмосферния въздух” са договорени 4.041 млрд. лв., а 739.3 млн. лв. са изплатени.

Споделете: