Стартира строителството на моста над р. Марица при км 0+525 на път ІІІ-809 Любимец – Голяма звезда

Проектът е от Аварийната програма на АПИ и се финансира изцяло със средства от републиканския бюджет

Проектът е от Аварийната програма на АПИ и се финансира изцяло със средства от републиканския бюджет

Днес, 9 октомври, председателят на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ инж. Стефан Чайков подписа договора за проучвателно-проектантски работи и строителство (инженеринг) на обект: „Мост на р. Марица при км 0+525 на път ІІІ-809 Любимец – Голяма звезда“.

Проектът е от Аварийната програма на АПИ и се финансира изцяло със средства от републиканския бюджет, съобщиха от пресцентъра на АПИ.

Мостът при км 0+525 на път ІІІ-809 е от изключително значение за жителите на селата Георги Добрево, Васково, Йерусалимово и Оряхово, тъй като осигурява пряка връзка с общинския център Любимец. Чрез съоръжението се осъществява и достъпа на населението на гр. Любимец и община Ивайловград до автомагистрала „Марица“.

Обществената поръчка е възложена на Гражданско дружество „АБ – ОРС Инфраструктура“, гр. Хасково, в което участват: „АБ“ АД, гр. Хасково и „ОРС – Инфраструктура“ ООД, гр. София. От името на изпълнителя договора подписа инж. Димитър Талев.

Стойността на договора е 1 602 320,16 лв. без ДДС. Срокът е 6 месеца.

С реализирането на проекта ще се възстанови нормалното експлоатационно състояние на съоръжението и габаритът на моста ще бъде приведен в съответствие с действащите норми за проектиране на пътища.

Споделете: