Нов студентски кредит с фиксирана лихва от Пощенска банка

Банката се присъедини към програмата за студентско кредитиране

 

Пощенска банка Нов продукт – студенски кредит с фиксирана лихва, започна да предлага от днес, 9 септември, Пощенска банка. Финансовата институция се присъедини към програмата за кредитиране на студенти и докторанти с държавна финансова подкрепа, като подписа типов договор с министъра на образованието и науката. Моделът на субсидиране е базиран на Закона за кредитиране на студенти и докторанти.

Това съобщиха от пресцентъра на банката.

Студентският кредит е с фиксирана лихва от 7% за целия период на кредита, като от него могат да се възползват студенти и докторанти, обучаващи се на територията на България, в университети, акредитирани от Министерството на образованието и науката.

Кредитите по програмата за студентско кредитиране ще се отпускат за плащане на семестриалните такси или за издръжка в случай на раждане или осиновяване на дете.

Кандидатстващите трябва да бъдат български граждани, граждани на друга страна членка на ЕС, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия или Швейцария, на възраст под 35 г., които се обучават в редовна форма на обучение, нямат придобита същата образователно-квалификационна или научна степен, не са прекъсвали обучението си или са били отстранени. Всички одобрени кредитополучатели са освободени от заплащане на такси, комисиони или други разходи, свързани с отпускането и управлението на кредита.

„Ние вярваме, че истинският финансов партньор, на който клиентите могат да се доверят изцяло, трябва да предлага индивидуални решения, подходящи за всеки един етап от живота им. Затова с удоволствие се присъединяваме към студентската програма – по този начин искаме да подкрепим младите хора, да ги стимулираме да учат това, което настина желаят, да остават в България, да не се притесняват за раждането на дете, докато са студенти – да могат да сбъднат своето утре по най-добрия начин.

Ние имаме дългогодишни традиции за корпоративна социална отговорност, като голяма част от тях са фокусирани именно върху младото поколение. Удовлетворението е голямо, когато можем да приложим тази отговорна политика и в продуктите, които предлагаме”, каза Петя Димитрова, главен изпълнителен директор на Пощенска банка.

Размерът на заемите за семестриални такси ще бъде равен на дължимите такси за оставащия срок на обучение на кредитополучателя съгласно учебния план на съответната специалност и образователно-квалификационна или образователна и научна степен. Съответно размерът на кредита за издръжка ще се формира като сбор от семестриалните издръжки за оставащия срок на обучение на кредитополучателя.

 

Споделете: