Банка Пиреос България ще отпуска кредити за селскостопански производители, гарантирани от НГФ

      Банката бе избрана за партньор на    Национален Гаранционен Фонд              

 

Банка Пиерос България АД и Национален Гаранционен Фонд ЕАД  подписаха споразумение за гарантиране на одобрени проекти по Програмата за развитие на селските райони. Неговата основна цел е да  подпомогне процеса на усвояване на средствата по ПРСР.

Това съобщиха от пресцентъра на банката.

Банката ще отпуска кредити за реализация на одобрени проекти по мерки 121 „Модернизиране на земеделските стопанства”, 122 „Подобряване на икономическата стойност на горите” и 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти”.

Тези кредити ще  бъдат гарантирани с гаранции от НГФ, които ще  покриват до 80% от риска по тях. Кредитите ще се одобряват от банката  в рамките до 10 дни след получено искане от клиента и представяне на всички необходими документи, при годишна лихва до 9 процента и няма да начислява такси и комисионни за администриране и  управление.

С подписаното  споразумение банката вярва, че ще се  подобрят възможностите за българските селскостопански производители за усвояване на   европейските средства по Програмата за развитие на селските райони.

Банка Пиреос България АД беше избрана за партньор на НГФ след провеждане на първата  открита процедура по ЗОП, в която участваха 17 финансови институции.

Споделете: