България е една от първите страни, изпълняващи Стратегията на ЕС за Дунавския ренигион

Подобряването на свързаността в Дунавския регион ще подобри социално-икономическото му състояние

 

При участието си в обществения дебат „Дунавската стратегия – възможност да градим регионите в Европа“, провел се на 3 ноември, министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова обяви, че около 200 млн. лв. са инвестициите по Оперативна програма „Регионално развитие“ в област Плевен, като половината от тях са за инфраструктура. Това съобщиха от пресцентъра на МРРБ.

Развитието на свързаността, която е и един от приоритетите на стратегията, ще даде възможност на хората не просто да пътуват, а до го правят с цел работа, образование или туризъм, каза министър Павлова.

Тя обърна внимение, че се инвестира в подобряване на здравното обслужване в областта и в обновяването на Медицинския университет в Плевен, което може да го превърне в център за продължаващо обучение.

България е една от първите страни, изпъляващи Стратегията на ЕС за Дунавския ренигион, с пилотен модел за развите на транснационалното сътрудничество, посочи регионалният министър.

Това е подписаният Меморандум за сътрудничество с Румъния за подготовка на съвместни проекти за подобряване на корабоплаването и навигацията в съвместния участък на реката между двете държави, уточни тя.

Може да сме най-бедния регион в Европа, но имаме потенциала и волята да реализираме успешно възможностите, които ни дават инициативи, подобни на Дунавската стратегия, каза министър Павлова.

Като успех тя определи и направеното от България предложение програмата за транснационално сътрудничество „Югоизточна Европа“ да бъде преформирана в транснационална програма „Дунав“, което вече е прието от Европейската комисия.

Тази програма ще бъде източник на финансиране на подготовката на съвместни за реализиране проекти за страните от поречието на реката. От нея ще бъде отделен ресурс и за изпълнение на проекти от приоритет „Сигурност“ на стратегията, за които досега такъв не е имало, каза още министър Павлова.

Споделете: