България няма да има финансови ангажименти по изграждането на бъдещия скоростен път Русе – Свиленград

Разходите по изграждането и поддръжката на пътя ще бъдат платени от бъдеща компания, създадена  на принципа на публично-частното партньорство

Препотвърдена бе официалната позиция, съгласувана с правителствата на държавата Катар и на Република Турция, за създаване на бъдеща компания, която да започне подготовката, предпроектните проучвания, финансово-икономическия анализ за проектирането, изграждането и експлоатирането на бъдещия скоростен път Русе – Свиленград.

Това заяви вчера, 26 юни, министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова след работна среща с представителите на двете страни.

Постигнахме договореност до 15 юли т.г. да бъде създаден Надзорен комитет, допълни министър Павлова. В него ще влязат по двама представители, упълномощени от трите правителства. От 15 юли до 20 септември комитетът ще трябва да разработи статута и правилата за работа на бъдещата проектна компания.

Предвижда се  бъдещата проектна компания да бъде създадена през месец октомври, каза министър Павлова, която уточни, че това ще стане след като бъде подписан меморандум за разбирателство между правителствата на България, държавата Катар и Република Турция. Документът ще потвърди волята за изграждането на скоростния път Русе – Свиленград.

Съвместното тристранно дружество ще може да участва и в изготвянето на предпроектни проучвания, анализ „ползи-разходи” и други дейности, свързани с подготовка за реализация на инфраструктурни проекти, допълни министър Павлова. Участието в Надзорния комитет ще бъде пропорционално, като в неговия статут ще бъдат разписани и детайлни правила за работа.

Финансовото измерение на проекта за изграждането на скоростния път Русе – Свиленград може да има едва след като се направи предпроектното проучване, анализ „ползи–разходи”, проучване за размера на инвестицията, срокът за нейното изпълнение и изплащане, обясни министърът.

България категорично е заявила, че няма да има финансов ангажимент освен за извършване на отчуждителните процедури, одобряване на парцеларните планове и издаване на разрешенията за строеж.

Разходите по изграждането и поддръжката на пътя ще бъдат платени от бъдещата компания, която ще се създаде на принципа на публично-частното партньорство. Таксата, която ще се плаща за преминаване по трасето, е възможно да е базирана на GPS или друг вид ТОЛ-система.

Надзорният комитет, както и бъдещата компания, няма да се ограничават само до работата по изграждането на скоростния път Русе – Свиленград. Проектната компания ще разгледа освен трасето, предложено от нашата страна, минимум три алтернативни варианта за маршрут. Те са: Бургас – Варна през Шумен за Русе, през Върбишкия проход или през Шипка, обясни министър Павлова.

Първата работна среща между представителите на България, Турция и държавата Катар се проведе на 24 май в МРРБ. Тя беше продължение на срещата на високо равнище между министър-председателите на България, Турция и държавата Катар за реализиране на съвместен проект за изграждане на скоростен път Русе – Свиленград на принципа на публично-частното партньорство.

Споделете: