Вече се събират проекти по конкурса на МРРБ за визуализация на следващата оперативна програма за регионално развитие 2014-2020

Крайният срок за участие е 5 септември 2012 г.

Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) обявява конкурс за:

– име
– послание
– лого и презентационни материали на бъдещата оперативна програма за регионално развитие 2014-2020.

 

Журито ще оценява съответствието на проектите с целите на предстоящия програмен период 2014 -2020 г. Критериите са зададени в конкурсната програма. Всеки кандидат може да представи предложение по една или повече от общо трите обособени позиции.

Крайният срок за участие е 16 ч на 5 септември 2012 г.

Документите могат да бъдат подавани на следния адрес:
град София 1202
ул. „Св. Св. Кирил и Методий” №17-19
Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие”
етаж 2, зала: средна, старо крило
За „Конкурс за визуализация на бъдещата оперативна програма за регионално развитие 2014-2020”.

Споделете: