Дискутират развитието на пристанищата по река Дунав на национална среща

Проектът DaHar – „Развитие на пристанищата по река Дунав” се изпълнява по Оперативна програма за трансгранично сътрудничество „Югоизточна Европа 2007 – 2013”.

Днес, 8 ноември, в Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията се провежда Национална среща за развитие на пристанищата по река Дунав.

Форумът е организиран от Изпълнителна агенция „Морска администрация” и бе открит от изпълнителния директор на агенцията к.д.п. Сергей Църнаклийски.

Проектът DaHar – „Развитие на пристанищата по река Дунав” се изпълнява по Оперативна програма за трансгранично сътрудничество „Югоизточна Европа 2007 – 2013”.

Целта е да се проучи потенциала на дунавските пристанища (специализиране и строеж на контейнерни и ро-ро пристанищни терминали), да се изработи обща стратегия за насърчаване на транспортната логистика в региона и да се подобрят икономическите показатели на населените места по река Дунав.

Проектът DaHar успешно обединява усилията на институции, организации и фирми от региона на Средния и Долен Дунав, за да се усъвършенстват транспортните отношения, да се повиши ефикасността на превозите по река Дунав и да се подобри социалната среда в дунавските градове.

Ефикасността на съвременните транспортни превози зависи предимно от добрата връзка между елементите на логистичната верига, от информацията на насочеността на товарните потоци, от предлагането на гъвкави транспортни схеми, от развитата транспортна инфраструктура – в това число наличието на модерни интермодални терминали.

Включването на Изпълнителна агенция „Морска администрация” в проект DaHar през април 2012 г. се обуславя от капацитета и институционалното положение на българската морска администрация като оторизиран държавен орган за прилагане на политиките на ЕС в областта на водния транспорт и пристанищата.

Партньорството DaHar представлява партньорство между малки и средни по големина дунавски градове с пристанища и градове от международно значение.

Проектът има 23 партньори от шест държави-членки на ЕС (Австрия, Белгия, България, Унгария, Румъния, Словакия) и две държави извън ЕС (Хърватия и Сърбия).

Проектът започна през април 2011 г. и ще приключи през март 2014 г.

Споделете: