Днес в АПИ ще отворят офертите за одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проектите от 4-ти етап на ОПРР

 

Днес,  15.06.2012 г.,  в Агенция „Пътна инфраструктура“ ще бъдат отворени офертите на участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Извършване  на одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проектите от четвърти етап на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г.”

Събитието ще се състои от 12:30 ч., зала 605, в сградата на АПИ.

Споделете: