Днес отварят офертите за обществената поръчка за рехабилитация на 7 обекта по ОПРР

Средствата за проекта са от структурни фондове на ЕС

Днес,  7.06.2012 г., в Агенция „Пътна инфраструктура“ ще бъдат отворени ценовите оферти на допуснатите участници в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител на консултантска услуга във връзка с изпълнението на рехабилитация на 7 обекта от четвърти етап на Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.”

 

Проектът се  финансира със средства от структурните фондове на ЕС (финансова схема BG161PO001/2.1-01/2007” Подкрепа за рехабилитация и реконструкция на второкласни и третокласни пътища”) и републиканския бюджет по Оперативна програма „Регионално развитие”.

Споделете: