Забележки по качеството на изпълнение забавят пускането на трамвая по бул. „България“ в столицата

 Налагат санкции на фирмата-изпълнител

заббавя се пускането на трамвайното трасе по бул. България

Днес, 1 юли, при инспекция на релсовия път на бул.”България” заместнк-кметът на София по направление транспорт и транспортни комуникации Любомир Христов обяви, че са регистрирани сериозни забележки по качеството на довършителните работи на трасето, в резултат на което то все още не е готово.

Като възложител, Столична община се извинява на гражданите,  че няма да бъде пуснато движението на трамвая по бул.”България” и ще се наложи известно забавяне, но няма да допуснем компромис с качеството на изпълнение, каза ощеЛюбомир Христов при инспекцията, извършена в присъствието на Радостина Петрусенко, главен сътрудник и ръководител ЗИП ГД „Програмиране и регионално развитие” в МРР. “

Във връзка със закъсненията ще се наложат санкции, които са от 0.5 % от стойността на договора за всеки просрочен ден, което е почти 42 хил.лв. на ден. Забележките са по качеството на изпълнението на спирковите перони, настилките, обезопасителни съоръжения. В момента продължава изпълнението на основни дейности по спирките по трамвайното трасе на бул.”България”. Инсталирани са електронните информационни табла.

Реконструкцията на трамваен релсов път по бул. „България“ от бул. „Витоша“ до ухо „Борово“ започна на 5 март 2014г. и се изпълнява като компонент от «Проекта за интегриран столичен градски транспорт», осъществяван с финансовата подкрепа на ОП “Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Рехабилитацията на трамвайния релсов път по бул.”България” в участъка от бул. „Витоша” до трамвайно ухо „Борово” се изпълнява след проведена обществена поръчка и сключен договор с „СК 13 – Транстрой” АД.

Извършените строително-монтажни работи (СМР) на обекта са както следва:
Монтиран е релсов път с обща дължина – 7433.4 м единичен коловоз, от които 2898.5 м в крива и 48 м в стрелки (100% от проекта).
Кабелната мрежа средно напрежение е изпълнена 100%.
Контактната мрежа е изпълнена 100% (монтирани са 109 нови стоманени стълба и 6260 м нова контактна мрежа)
Работите по отводняване на релсовия път са изпълнени на 100 %

През периода от 11.00 часа на 27.06.2014 г. (петък) до 11.00 часа на 30.06.2014 г. (понеделник) са извършени 72-часови изпитания при експлоатационни условия на строежа. В резултат на извършените изпитания е установено, че за трасето са постигнати техническите изисквания на нормативните документи и проектните показатели за качеството на трамваен релсов път и контактно-кабелна мрежи и експлоатацията му е нормална.

В обхвата на обекта продължават да се извършват довършителни работи по новите бордюрни линии, реконструкции на пероните и входовете на подлезите.

Споделете: