Започват международните изложения Булконтрола и Вода София

29-31 май, Интер Експо Център – София

На 29 май официално ще бъдат открити международните изложения Булконтрола и Вода София в Интер Експо Център в столицата.

Същия ден ще се проведе и 5-ата международна конференция БУЛАКВА, която ще постави акцент върху стратегията за управление и развитие на водния сектор в България. Основни тематични направления на конференцията са:

  • Обсъждане на Стратегията за управление и развитие на отрасъл ВиК в България
  • Обсъждане на регионалните генерални планове
  • Обсъждане на резултатите от изпълнението за текущия период и параметрите на ОПОС и ОПРСР за периода 2014-2020 г. и
  • Пречистване на питейни води и общи ВиК въпроси.

Организатор на конференцията e Българската асоциация по водите със съдействието на Агенция Булгарреклама.

42-то издание на БУЛКОНТРОЛА ще представи поредица нововъведения в контролно-измервателната апаратура, лабораторна техника и оборудване, електронни прибори и принадлежности, съвременни уреди за ефективна борба със замърсяването на околната среда. Експонирани са системи и устройства за управление и автоматизация на производството в редица индустриални сектори.

Директни изложители на са 52 компании, които представят продуктите на 304 фирми изложители и подизложители от 28 държави, сред които България, Германия,  САЩ, Швейцария, Англия, Италия, Франция, Дания, Китай, Холандия, Япония, Испания, Австрия, Тайван, Канада, Швеция, Полша, Израел и др.

Изложбата ВОДА СОФИЯ, която Агенция Булгарреклама за седма поредна година организира в партньорство с WASSER BERLIN и Българската асоциация по водите, фокусира вниманието върху нови поколения техника и технологии за вододобив, за пречистване на питейни и отпадни води, новости при изграждането на канализационни системи, хидротехнически проекти, модерно оборудване за измерване, регулиране и анализ във водния сектор и др.

Директни изложители на ВОДА СОФИЯ са 70 производители, търговци и дистрибутори, които представят продуктите на повече от 150 компании от България, Германия, Чехия, Австрия, Румъния, Швейцария, Италия, Гърция, Испания, САЩ, Япония, Холандия, Франция, Великобритания, Израел, Швеция, Канада и други държави.

30 са новите участници в изложението. На колективен щанд се представят авторитетни австрийски компании. 10 са чешките фирми, чието официално участие е със съдействието на Министерството на икономиката и търговията на Република Чехия.

 

 

 

Споделете: