Започва изпълнението на проекта за водния цикъл на Козлодуй

Проектът на стойност 26.7 млн. лв. е финансиран по ОП„Околна среда 2007-2013 г.”

 Днес, 30 ноември, министърът на околната среда и водите Нона Караджова и кметът на община Козлодуй Румен Маноев ще направят първа копка на строителните дейности по проекта за Водния цикъл на Козлодуй.

Проектът е финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” и е на стойност 26.7 млн. лв.

С изпълнението на проекта  около 12 хил. жители на град Козлодуй ще бъдат обслужвани от рехабилитираната и модернизирана  инфраструктура за питейни води.

В резултат от изграждането на над 10 км канализационна и над 9 км водопроводна мрежа ще се ограничат както загубите на вода, така и ще се подобрят битовите условия на живот.

С изграждането на пречиствателна станция ще се преустанови заустването на отпадъчни води в река Дунав, което ще допринесе за чистотата в района.

По приоритетна ос 1 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населени места” са договорени близо 3.649 млрд. лв. От тях са изплатени  над 423 млн. лв.

В изпълнение са 129 проекта на стойност 3.489 млрд. лв.

Споделете: