Започва рехабилитацията на пътя Тръстеник – Ореховица

Проектът е финансиран  по Оперативна програма „Трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007-2013”

Утре, 18 септември, със символична първа копка  в центъра на гр. Тръстеник стартирането изпълнението на обект:

Рехабилитация на път III-3004 Тръстеник – Ореховица – път III-137 от км 13+648 до км 29+987 част от проект „Рехабилитация на път III-3004 Тръстеник – Ореховица – път III 137 и модернизацията на път DJ-544 Urzica Stefan cel Mare, окръг Олт, Румъния, Апликационен номер: 2(2i)-1.1-6.

Проектът е финансиран по Оперативна програма „Трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007-2013″.

Пътният обект на територията на Република България е с дължина 16.339 км и е в област Плевен.

Бюджетът на проекта на територията на България e 5.320 млн. евро като водещ партньор е Агенция „Пътна инфраструктура”, а партньор от румънска страна е Окръжен съвет Олт.

 

 

Споделете: