Започна набирането на оферти за изпълнител на модернизация на съществуващо трасе от около 32 км на пътя „Калотина-СОП“

Срокът за подаване на офертите е 7 януари 2013 г.

Започна открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Определяне на изпълнител за проектиране и строителството на обект: „Модернизация на съществуващото трасе на път І-8 „Калотина-СОП“ участък 1 от км 1+000 до км 32+447″, съобщиха от пресцентъра на Агенция Пътна инфраструктура.

Проектът се съфинансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 г. и държавния бюджет.

Общата дължина участъка е 31.4472 км. Обектът е разположен на територията на общините Драгоман, Сливница и Божурище.

Срокът за подаване на офертите е до 17 ч. на 7 януари 2013 г.

Споделете: