Започна открита процедура за основен ремонт на Централна гара – София

Цялостно саниране след 36 години експлоатация на гаровия комплекс

Започна  открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Рехабилитация на гаров комплекс Централна гара София”, съобщиха от Държавно предприятие „Национална компания „Железопътна инфраструктура” (ДП НКЖИ).

Тръжната документация може да бъде закупена в сградата на всеки работен ден до 17 септември 2012 г. включително. Срокът за подаване на оферти е до 12 октомври 2012 г.

Рехабилитацията на гаров комплекс Централна гара София се осъществява със съфинансиране по Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013. Основната цел на проекта е да се извърши рехабилитация на съществуващото приемно здание към жп гарата и прилежащите й терени, които се стопанисват и поддържат от ДП НКЖИ.

Голямото значение на гара София може да се види от мястото й в Европейската железопътна мрежа. През гарата преминават ІV-ти, VІІІ-ми и Х-ти Общоевропейски транспортни коридори.

Проектът ще допринесе за изпълнение на поетите ангажименти на Република България за развитие на железопътната инфраструктура, достигане на европейските стандарти в съответствие с политиката на ЕС и стабилното развитие на трансевропейските транспортни мрежи.

След рехабилитацията Централна гара София ще бъде напълно архитектурно обновена, отговаряща на изискванията за енергийна ефективност, в т.ч. подмяна на дограмата – прозорци и врати, пожарно обезопасена, инсталационно осигурена, с много по-добри комуникационни връзки, с възможности за получаване на услуги от първа необходимост, както и такива за приятен престой на територията на приемното здание с топли и удобни чакални.

До всички нива на гаровия комплекс ще се осигури достъп на лица с намалена подвижност.

Първата сграда на гара София е построена през 1888 г. и за времето си е най-голямото съоръжение от подобен вид на Балканския полуостров. През 1964–1971 г. е изработен проект за нова гара и в периода 1972–1974 г. е построено сегашното приемно здание.

Вследствие на 36-годишната експлоатация без саниране и основни ремонти, както и огромния пътникопоток, преминаващ ежедневно през приемното здание, отделните строителни елементи на сградата са силно амортизирани.

През последните години са правени само частични ремонти за отстраняване на неизправности или за изпълнение на някои съвременни изисквания, като например монтиране на ескалатори и асансьори за осигуряване на достъпна среда, като същевременно са изградени комуникационен център и чакалня.

Споделете: