Изграждането на яз. „Луда Яна“ ще реши водния проблем на Панагюрище

Срокът за изпълнение на проекта е 38 месеца, стойността – 1.392 млн. евро

От пресцентъра на МРРБ съобщиха, че зам.-министърът на регионалното развитие и благоустройството Добромир Симидчиев е подписал договор за обследване на площадката и проектиране на яз. „Луда Яна” с консорциум „Г.Каравокирис и партньори инженерни консултанти С.А. – Едафос инженерни консултанти С.А”

Изпълнителят ще трябва да изготви и  тръжната документация за строителството на съоръжението, както и на пречиствателна станция за питейни води към него.

Срокът за изпълнение на договора  е 38 месеца. Стойността му е 1,392 млн. евро с ДДС, които включват също и авторски надзор по време на строителството на язовира.

Строителството на „Луда Яна” се предвижда да стартира през 2013 г.

Язовирът ще доставя питейна вода за над 45 хил. души в района на Панагюрище. Понастоящем той се водоснабдява от магистрален водопровод „Марица”, който е на повече от 30 г. и е крайно амортизиран.

По тази причина и заради продължителното засушаване, довело до силно намаляване на обема на ползваните водоизточници, от 18 юли 2012 г. в Панагюрище бе въведен  режим на водоподаването.

Изграждането на яз. „Луда Яна” ще реши трайно проблема и ще осигури достатъчно количество вода за питейни нужди. Строителството на язовира ще подобри жизнената среда в региона и ще създаде работни места за времето до неговото завършване.

 

Споделете: