Изграждат пречиствателна станция за отпадъчни води в Костинброд

Интегрираният проект за инфраструктура за питейни и отпадъчни води е на стойност 97.6 млн. лв.

Утре, 4 септември, министърът на околната среда и водите Нона Караджова и кметът на община Костинброд ще подпишат договор за безвъзмездна финансова помощ за интегриран проект за изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води и доизграждане и модернизиране на канализационната и водопроводната мрежи на град Костинброд.

Стойността на проекта е 97.6 млн. лв. и се финансира от Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013″.

Предвижда се да бъде изградена пречиствателна станция за отпадъчни води /ПСОВ/ с капацитет 13 хил. еквивалент жители. По този начин ще се предотврати замърсяването на реките Блато и Белица в района на град Костинброд.

По проект ще бъде изградена общо 44 км канализационна мрежа и 41 км водоснабдителна мрежа. С предвидените инвестиционни мерки ще се намалят загубите на питейна вода, ще се подобри качеството й, както и ще се ограничи загубата на вода във водопроводната система.

По приоритетна ос 1 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населени места” са договорени близо 2.95 млрд. лв. (117.5 % от средствата за сектора). От тях са изплатени  над 363 млн. лв.

В изпълнение са 119 проекта на стойност 2.765 млрд. лв. Успешно са приключили 81 договора за техническа помощ с общ размер на усвоената безвъзмездна финасова помощ /БФП/ 53.8 млн.лв.

Извършено е и окончателно разплащане по 5 договора за изграждане на инфраструктура на общините Бургас (кв. Долно Езерово), Вълчи Дол, Приморско, Главиница и Перник с общ размер на усвоената безвъзмездна финансова помощ 64 млн. лв.

 

 

Споделете: