Инвестициите в градовете – интелигентни и смислени

Интегрираното и устойчиво градско развитие –  стратегически фокус на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г.

Да формулираме добрите стъпки заедно с бизнеса, за да направим управлението на градовете по-добро, а инвестициите – не само интелигентни, но и смислени.

Това заяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова при откриването на „Форум Градът“ 2012, организиран от „Градът Медиа Груп“, който се състоя на 2-ри октомври в София, съобщиха от пресцентъра на МРРБ.

Целта на дискусията бе да се потърсят решения за адаптиране на градовете към съвременните реалности и изисквания на обществото, както и преобразяването им в интелигентни градове, с устойчива и зелена градска среда.

Министър Павлова определи интегрираното и устойчиво градско развитие и градските агломерационни ареали като стратегически фокус на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г.

Бюджетът за него е 924 млн. евро или 57.7% от общия финансов ресурс на програмата. Тази тенденция ще бъде запазена и през следващия програмен период 2014-2020.

В словото си министър Павлова очерта основните предизвикателства пред съвременните български градове:

– градският транспорт, който генерира 1/4 от целия обем емисии на газове от пътните превози;
– небалансираното развитие, наличието на западнали и недостатъчно използвани индустриални зони, както и други градски райони в упадък;
– необходимостта от интензивно въвеждане на мерки за повишаване на енергийната ефективност не само в индустрията и градските транспортни системи, но и в жилищните и обществени сгради в българските градове;
– необходимостта от внедряване на интелигентни решения за улично осветление, за повишаване сигурността на градската среда.

Работим по подготовката на следващия програмен период съобразно научените уроци от приключващия, каза министър Павлова. За да бъде той успешен, са ни необходими ясно дефинирани проекти. Искаме да инвестираме в подготовката им отсега.

Да не допускаме конкуренция между големите и малките градове по средствата, призова тя.

Министър Павлова потвърди намерението през следващия програмен период да се засили публично-частното партньорство и бизнесът да има решаваща роля в развитието на градовете.

Споделете: