Инвестиционен кредит за покупка на земеделска земя отпуска УниКредит Булбанк

  • Кредитите се отпускат в лева или евро със срок до 15 години

УниКредит Булбанк предлага инвестиционни кредити за покупка на земеделска земя с по-дълъг срок на погасяване, съобщиха от пресцентъра на банката.

Специалните условия, при които банката предоставя финансиране на земеделските производители, дават допълнителна сигурност за успешна реализация на планираните инвестиции на малките и средни предприятия, осъществяващи дейност в сектора.

Инвестиционният заем ще даде възможност на голяма част от селските стопани да придобият ползваните под аренда поземлени масиви, като това в повечето случаи няма да доведе до значителна промяна в месечните им разходи.

„Новият кредит за покупка на земеделска земя дава възможност за бърза първоначална оценка на клиента и дава по-голяма гъвкавост на земеделските производители благодарение на изготвянето на индивидуален погасителен план“, коментира Димитър Пенков, директор на отдел „Бизнес клиенти“ в УниКредит Булбанк.

По-дългият срок на издължаване, който предлага УниКредит Булбанк, е до 15 години. От него клиентите могат да се възползват, ако бъде установена невъзможност постъпленията от извършената инвестиция да осигурят погасяване на кредита в рамките на стандартно предлагания десетгодишен срок.

Банката финансира до 80% от покупната цена на земята, като закупуваните поземлени имоти се приемат като обезпечение по отпусканите кредити.

Инвестиционният кредит за покупка на земеделска земя може да бъде изтеглен в лева или евро.

Споделете: