Комитетът за устойчиво развитие на вътрешноводния транспорт между България и Румъния ще проведе третото си заседание

Ще бъдат разглеждани и приети Правила за работа на създадените към Комитета 4  тематични работни групи

Днес, 10 април, зам.-министърът на регионалното развитие и благоустройството Николина Николова ще участва в третото заседание на Българо-румънския междуведомствен комитет за устойчиво развитие на вътрешноводния транспорт в общия българо-румънски участък на река Дунав, съобщиха от пресцентъра на МОСВ.

Участие в заседанието ще вземат също зам.-министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Албена Лазарова, зам.-министъра на транспорта на Румъния Септимиу Бузашу, Чезаре Бернабей – представител на Генерална дирекция „Мобилност и транспорт“ на Европейската комисия, Карстен Расмусен и Цвятко Великов – представители на отдел България, ГД „Регионална и урбанистична политика“ на комисията.

Дневният ред предвижда разглеждане и приемане на Правила за работа на създадените към Комитета четири тематични работни групи:

І група – Подобряване на условията за корабоплаване в общия българо-румънски участък на р. Дунав;
ІІ група – Свързаност;
ІІІ група – Двустранна правна рамка и ЕГТС;
ІV група – Инфраструктура и поддръжка.

Припомняме, че Комитетът има за цел осъществяването на съвместни действия за подготовката и изпълнението на общи проекти за подобряване на корабоплаването в съвместния българо-румънски участък от р. Дунав и на свързаността между двете държави.

Той е определен за ключов в рамките на Дунавската стратегия и има приет план за действие. Целта е да се идентифицират конкретни проекти, които ще се изпълняват от двете държави до 2020 г., да се определи размерът на необходимите финансовите ресурси и да бъде оказана необходимата подкрепа за навременното изпълнение на Плана за действие.

Българо-румънският междуведомствен комитет има за задача също и да  анализира двустранната законодателна рамка за поддържане и подобряване на плавателния път и да прави обосновани предложения за промяна.

Срещата се организира с любезното съдействие на областната и общинската администрации в Русе и ще се проведе  в зала „Свети Георги“ на Областна администрация.

Споделете: