Консорциум „ТКБ София – Пловдив” ще изгражда системите за сигнализация по жп участъка Септември – Пловдив

Стойността на договора е близо 70 млн. лв., срокът – 28 месеца

Днес ще бъде подписан договор за „Проектиране и изграждане на системите за сигнализации в участъка Септември – Пловдив и телекомуникации София – Пловдив”  между Държавно предприятие „Национална компания железопътна инфраструктура” (НКЖИ) и избрания изпълнител – Консорциум „ТКБ София – Пловдив”, съобщиха от НКЖИ.

Стойността на договора е 69 245 183 лева без ДДС и неговото съфинансиране се осъществява по Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013.
Срокът за изпълнение на договора е 28 месеца и включва следните видове основни дейности:
Системи за сигнализация
Проектиране, доставка и изграждане на:
– маршрутно – компютърни централизации в гарите, Септември, Пазарджик, Огняново, Стамболийски и Тодор Каблешков, с всичките им съпътстващи подсистеми и елементи, като се подготвят интерфейси за включване в бъдеща диспечерска централизация,
– система за безопасно движение в междугарията (автоблокировка с броячи на оси);
– Европейска система за контрол на влаковете ERTMS/ETCS ниво 1 за участъка от гара Септември до гара Пловдив;
– контрол на подвижния състав (устройство за контрол на нагрети букси, устройство за контрол на дерайлирал подвижен състав, контрол на осовото натоварване и др.);

Системи за телекомуникации 

Проектиране, доставка и изграждане на:
– оптични кабели за участъка Септември – Пловдив и в участъците София – Веринско и Костенец – Септември;
– трансмисионна и мултиплексна системи за София –Пловдив;
– диспечерски системи в участъка София – Пловдив;
– гарова телекомуникационна апаратура за участъка Септември – Пловдив;
– GSM-R в участъка София – Пловдив.

Споделете: