Кредити по Jeremie с наполовина по-ниски лихви отпуска УниКредит Булбанк

Намалени са изискванията за обезпечение, таксите и комисионните са на преференциални нива

 

УниКредит Булбанк отпуска кредити по Jeremie с наполовина по-ниски лихви, съобщиха от пресцентъра на банката.

Това стана възможно благодарение на стартирането на новия етап по инициативата след подписано споразумение с Европейския инвестиционен фонд на стойност 50 млн. евро.

Освен с 50% по-ниски лихви в сравнение със стандартните лихвени равнища, новите кредити по Jeremie са с облекчени изисквания за обезпечения. Размерът на обезпеченията не е по-голям от 65% от размера на кредита. Фирмите могат да се възползват и от преференциални такси и комисионни.

„УниКредит Булбанк вече е изчерпила средствата от първия транш, като над 84% от финансирането вече е усвоено от фирмите, а за останалите има договорени сделки“, каза Даниел Енчев, мениджър „Европейски фондове“ в УниКредит Булбанк. Той обясни още, че крайният срок за усвояване на първия транш по програма Jeremie е февруари 2014 г., което потвърждава сериозния интерес към инициативата от страна на фирмите.

УниКредит Булбанк отчита до момента най-голяма активност към инициативата на Европейския инвестиционен фонд от страна на промишлените предприятия в сектори „Производство на метални изделия“, „Производство на мебели“, както и от фирмите, опериращи в сферата на търговията.

Кредитите по инициатива Jeremie могат да финансират инвестиционни проекти и оборотни средства за малките и средни предприятия. Максималният размер на финансирането е 2 млн. евро, а срокът за издължаване до 10 години. Заемите се отпускат в лева или евро, а гратисният период се договоря с всеки конкретен клиент.

„В условията на трудна икономическа ситуация програма Jeremie дава възможност на малкия и средния бизнес да се развива, да въвежда иновации и да повишава конкурентноспособността си“, коментира още Даниел Енчев.

Компаниите, които могат да кандидатстват за кредити по Jeremie, трябват да отговорят на няколко условия. Сред тях са да имат персонал до 249 души и годишен оборот до 97.5 млн. лв.

От предвидените средства по програмата обаче няма да могат да се възползват фирми от следните сектори – производство и преработка на селскостопанска продукция, рибарство и аквакултура, закупуване на недвижим имот с цел препродажба или отдаване под наем, закупуване на превозни средства от транспортни предприятия, жилищно строителство, въгледобив, производство и търговия с дестилиран алкохол и/или тютюн, производство и търговия с оръжие и боеприпаси и хазарт.

Освен това програмата не може да се използва с цел рефинансиране или реструктуриране на съществуващи кредити.

Споделете: