Кредити с преференциални условия за селското стопанство от УниКредит Булбанк

С по-ниски лихви и комисиони, и по-дълъг срок на погасяване

Преференциални условия  по кредитни продукти за селското стопанство предлага на фирмите от сектора УниКредит Булбанк, съобщиха от пресцентъра на банката.

От по-ниски лихви и комисиони и по-дълъг срок на погасяване могат да се възползват микро и малки предприятия,  осъществяващи дейност в сектор селско стопанство.

„УниКредит Булбанк не веднъж е заявявала ангажимента и готовността си да подпомага развитието на селските стопани чрез предоставяне на необходимите им банкови продукти и финансиране при възможно най-добри условия“, каза Димитър Пенков, директор на Отдел „Бизнес клиенти“ в УниКредит Булбанк.

Банката предоставя преференциални условия по кредити за селски стопани, които включват финансиране с цел удовлетворяване нуждите от допълнителен оборотен капитал, както и реализиране на инвестиционните инициативи на земеделските производители.

УниКредит Булбанк предлага специализиран кредитен продукт за финансиране единно плащане на площ от ДФ „Земеделие“ преди подаване на самото Заявление за подпомагане.

Кандидатстването за кредит става с представяне на подадената в съответната областна дирекция “Земеделие” Анкетна карта.

УниКредит Булбанк продължава да предлага инвестиционни кредити за покупка на земеделска земя. Банката дава възможност за договаряне на по-дълъг срок на издължаване до 15 години, ако бъде установена невъзможност постъпленията от извършената инвестиция да осигурят погасяване на кредита в рамките на стандартно предлагания десетгодишен срок.

УниКредит Булбанк стартира издаването на кредитен сертификат за земеделски производители като форма на предварително одобрение за финансиране.

Сертификатът се предоставя на клиента след извършване на предварителен преглед и оценка на неговата кредитоспособност и е приложим за всички видове инвестиционни кредити.

Промоционалните условия за финансиране на селските стопани важат до 30 август 2013 г. Именно през първите месеци на годината за клиентите в сектора е от голямо значение да получат подкрепата на банката, което ще им даде допълнителна сигурност и възможност за по-добро планиране на селскостопанските инициативи в рамките на годината.

Споделете: