Кръгла маса „Устойчиво управление на водната инфраструктура в българските общини“ се провежда в Пловдив

Японски специаалисти ще споделят опит при управлението на ВиК активи

Днес, 23 октомври, в Пловдив започва Кръгла маса на тема „Устойчиво управление на водната инфраструктура в българските общини“ и Технически семинар с демонстрация „Технологии за рехабилитация на ВиК инфраструктура“.

Събитията ще преминат под патронажа на кмета на община Пловдив – инж. Иван Тотев и с подкрепата на Министерство на земите, инфраструктурата, транспорта и туризма на Япония. Организатор на събитието е Индустриален клъстер Подземна инфраструктура/ИКПИ/.

Участие в кръглата маса ще вземат Добромир Симидчиев, зам.- министър на Министерството на регионалното развитие и благоустройство и Ивелина Василева, зам.- министър на Министерството на околната среда и водите.

Специални гости ще бъдат представители на Министерство на земите, инфраструктурата, транспорта и туризма на Япония, Японска асоциация по канализация и Tokyo Metropolitan Government, които ще споделят опита на японската страна при управлението на ВиК активи.

Целта на форума е да се съберат на едно място представители на заинтересованите страни в областта на управлението на ВиК мрежата в България и свързаната с нея наземна пътна инфраструктура (представители на ресорните министерства, от общините: кметове и зам. кметове по строителство и транспорт, главни архитекти, ВиК управители, областни управители и ръководители на областните пътни управления), за да се провокира широк дебат за проблемите при управлението й, и възможностите за устойчивото й развитие с минимални щети върху пътната инфраструктура и екологията.

Участниците в техническия семинар ще имат възможност да се запознаят с възможностите и предимствата на безизкопните технологии, широко използвани в Япония за рехабилитация на ВиК инфраструктура. За добиване на по-добра представа за методите за рехабилитация ще бъдат проведени демонстрации на технологиите Спирално сглобена тръба /SPR/ и Облицовка с втвърдяване на място /CIPP/.

Споделете: