Кръговото кръстовище на бул. „Драган Цанков“ вече работи

Стойността на строително-монтажните работи е 19 млн. лв. с ДДС, ремонтът е изпълнен за 230 дни

Днес, 28 ноември, кметът на София Йорданка Фандъкова и премиерът Бойко Борисов пуснаха предсрочно  в експлоатация кръстовището на две нива на бул. „Драган Цанков”, съобщиха от пресцентъра на Столична община.

Кръстовището е реализирано със средства на Столична община. Изпълнител на обекта е ГБС.

Основни характеристики на обекта:

Директното направление по продължението на бул. Пейо Яворов е решено като безконфликтно с преминаване на долно ниво под бул. Драган Цанков. Габарит 2х2х3.50м, с разделителна ивица с ширина 2.0м, служебни тротоари, двустранно, с ширина 0.75 м и стоманобетонни подпорни стени.

Връзката на бул. Пейо Яворов с кръговото кръстовище се осъществява с входящи и изходящи шлюзове и рампи, успоредни на директното направление, със стоманобетонни подпорни стени. В ревизираното решение ширината на лентите е намалена до 2х3.0м с цел намаляване на броя на засегнатите от обхвата на обекта дървесни видове.

На обекта са извършени следните видове работа:

   1. Изкоп 60 000 м3, а насипът е от трошен камък и е 18 000 м3.
2. Подпорни стени с обща дължина от 1100 м, с височина до 8 м.
3. Изпълнени са две монолитни мостови съоръжения с пилотно фундиране.
4. Асфалтирани са 21360 м2 (с дебелина 28 см на асфалта)
5. Изпълнена е колектрана система за отводняване Ф500 и Ф300 на дъждовните води с дължина -3000 м
6. Изместен е водопровод Ф600 с дължина 650 м
7. Изместени са телефонни кабели в нова тръбна мрежа с обща дължина 15000 м.
8. Изместени са силови кабели в нова тръбна мрежа с обща дължина 2000 м.
9. Монтирано е архитектурно осветление по подпорните стени в дирекното трасе
10. Извършено е озеленяване на вътрешността на кръга и прилежащите площи.

Във връзка с препроектирането на кръстовището са реализирани икономии, с което се дава възможност да се изпълни цялостна реконструкция и разширяване на 2 км от бул. Драган Цанков, включително моста на бул. „Евлоги и Христо Георгиеви”, което включва:

1. Пътна настилка с площ 17 402 м2 (28 см асфалт +45 см трошен камък)
2. Пътна настилка с площ 10340 м2 (6 см асфалт)
3. Тротоарни настилки с уни –паваж – 7000 м2
4. Ново улично осветление
5. Монтирани са светлоотразителни сфери в асфалта с оглед безопасното движение.

Строителството на новото кръстовище при Телевизионната кула започна на 10 април тази година. За следващата година е планиран ремонтът на кръстовището до Семинарията.

Споделете: