Министър Караджова присъства на откриването на учебната година в 2 училища

Проектите на двете пловдивски училища са класирани  в Националната кампания на МОСВ „Чиста околна среда” 2012

Днес министър Нона Караджова присъства на откриването на  новата учебна година в две пловдивски училища, чиито проекти бяха класирани в Националната кампания на МОСВ „Чиста околна среда” 2012 и спечелиха финансиране от по 5 хиляди лева от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/, съобщиха от пресцентъра на министерството.

Първо министърът  посети СОУ „Константин Величков” в Пловдив, за да се запознае с изпълнението на проекта за изграждане на многофункционален кабинет „Човекът и природата” и да поздрави учениците и преподавателския екип с началото на учебната година.

Следващото училище, на чийто първи учебен ден присъства министър Караджова, е  СОУ „Св. Патриарх Евтимий”, чийто проект „Младите еколози на Пловдив с грижа за природата и река Марица“ включва дейности по почистване на защитени местности и повишаване на екологичната култура и знания.

Това е и едно от 10-те училища в страната, за които Министерски съвет реши да отпусне от държавния бюджет 10 млн. лв.  за реконструкция на спортните им зали.

В рамките на посещението си в Пловдив министър Нона Караджова  провери изпълнението на дейностите, включени в проект за възстановяване на смесени чаплови колонии в поречието на река Марица, който се финансира от Оперативна програма „Околна среда”  на стойност около 700 хил. лв. и се изпълнява от СНЦ „Зелени Балкани”- Пловдив в партньорство с Регионалната инспекция по околната среда и водите.

По-късно през днешния ден министър Караджова ще посети също и град Сливен, за да подпише договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за интегриран проект за водния цикъл на града.

Стойността на проекта е 63,5 млн. лв. и се финансира по Оперативна програма „Околна среда”. С реализацията му се цели да се подобри водоподаването за над 30 хиляди жители на Сливен, да се подобри качеството на питейната вода за населението, както и да се намалят загубите на питейна вода с 13%.

Ще бъде реконструирана и изградена 28 км канализационна и 21 км. водопроводна мрежа.

Споделете: