Многоцветна мозайка от римско време бе открита на „Западната порта на Сердика“

 Предполага се, че мозайката е от ІV век

Разкриването на богатото културно-историческото наследство на София, което продължава, трябва да бъде експонирано. Всичко това ще допринесе за привличането на туристи към нашия град, каза кметът на София Йорданка Фандъкова при посещение на откритата нова мозайка от римската епоха.

Находката е направена на по време на подновеното археологическо проучване на обект „Западна порта на Сердика”, където работи екип с ръководители гл. ас. д-р Илиана Борисова-Кацарова, СУ „Св. Климент Охридски” и гл. ас. д-р Андрей Аладжов, НАИМ – БАН.

При изграждането на метрото на бул.”Кн.Мария Луиза” също бе открита част от  антична мозайка.

Сега е разкрита част от многоцветна подова мозайка, която се намира в монументална сграда. Тя е разкрита за първи път в периода 1975 – 1980 г. при първото археологическо проучване на обекта (което остава незавършено).

Предполага се, че мозайката е била в базилика.
Разкрити са около 40 кв. м мозаичен под – 21 м дължина и до 1. 90 м ширина.

Орнаменталната композиция се състои от две различни по размер и декоративни схеми пана с геометрични мотиви. В северната част застъпващи се кръгове образуват цветни розети, а в южната има плетеници от ромбове с вписани квадрати и един ред с многоъгълници.

Орнаменталните мотиви са ограничени с хоризонтални бордюри, изпълнени с различни цветове.

Използваните цветове са светло синьо, жълто, зелено и червено, които чудесно изпъкват върху белия фон.

Според декорацията и открития заедно с мозайката археологически материал, тя може да бъде датирана в ІV в. сл. Хр. – времето на утвърждаването на християнската вяра в пределите на Римската империя.

Мозайката, както и по-голямата част от сградата, в която е открита, остават под трасето на съвременната ул. „Георг Вашингтон”.

Споделете: