Над 250 000 лв. е дарила Fibank за деца и младежи в неравностойно положение

Банката продължава дългогодишното си сътрудничество с  Фондация „Работилница за граждански инициативи”.

Fibank (Първа инвестиционна банка) Fibank и фондацията работят съвместно от 2005 година, когато Първа инвестиционна банка създава първия в страната корпоративен дарителски фонд, управляван от фондация – Фонд „Социална отговорност на Първа инвестиционна банка“. Чрез фонда и благодарение на финансовата подкрепа на банката в развитието на децата и младежите в неравностойно положение в България са инвестирани над 250 000 лева през годините, съобщиха от пресцентъра на финансовата институция.

Fibank продължава и своя ангажимент към програма „Стипендии” на ФРГИ, която стартира през август 2012 г.

Програмa „Стипендии” подкрепя студенти в неравностойно положение (отглеждани от самотни родители, приемни семейства или специализирани институциии), които имат възможност да развият уменията си и да реализират потенциала си в избраната от тях професионална област. Инициативата има за цел да им осигури професионално развитие чрез платен стаж в Първа инвестиционна банка, а на по-късен етап и възможност за работа по специалността.

Програмата е създадена в отговор на сериозните препятствия пред образованието на младежите в неравностойно положение. Те са лишени от възможността за добра професионална реализация именно поради бедност. Не съществуват много възможности за подкрепата им извън традиционните и недостатъчни социални помощи.

Програма „Стипендии” е уникална за България с няколко неща:

– Средствата се осигуряват дългосрочно от Fibank (Първа инвестиционна банка). Избраните вече студенти получават стипендия в продължение на 3 (три) години по-време на следването – през втори, трети и четвърти курс от бакалавърската си степен. Това е първата и единствена в страната толкова дългосрочна подкрепа.

–  Ангажиментът на банката е не само в осигуряването на средства за стипендиите. Fibank ще осигури и провеждането на платен стаж и впоследствие ще помогне на избраните студенти с наемане на работа.

–   Отпуснатите стипендии предоставят и определена сума годишно за закупуване на учебници и специализирана литература.

Получателите на стипендията бяха определени през месец октомври 2012 г. на конкурсен принцип, като най-важните критерии включват много добър успех и завършен първи курс от бакалавърската си степен; икономическа специалност във висше учебно заведение и мотивация за професионална реализация. Одобрените студенти са сираци и полусираци, отгледани от роднини или в различни институции.

 

Споделете: