Над 90% са договорените средства от Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013 г.

Ще се анализират възможностите за изграждане на трети мост на р. Дунав

Заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков съобщи след проведеното 9-то заседание на Съвместния комитет за наблюдение на програмата за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013 г., че са сключени вече 126  договора.

Те  са на обща стойност 233 млн. евро, от които 197 млн. евро са осигурени от Европейския фонд за регионално развитие. Договорените средства представляват 91,31 % от  бюджета на програмата.

Заседанието на Съвместния комитет за наблюдение на програмата се състоя в гр. Кълъраш, Румъния, а зам.-министър Нанков бе негов съпредседател от българска страна.

По време на заседанието бяха приети: актуализирана Многогодишна стратегия за техническа помощ по програмата, Годишна стратегия за техническата помощ за 2013 г. и Стратегия за договаряне на разполагаемите по програмата средства.

С цел максимално усвояване на финансовия ресурс, ще бъде създадена работна група за успешното приключване на дейностите по нея.

Финансирани по текущата програма стратегически проекти ще предоставят бази данни и проучвания на трансграничната територия, необходими  за целите на стратегическото планиране и програмиране на следващия програмен период 2014 – 2020 г.

По време на проведеното заседание беше договорено, чрез изпълняван по програмата стратегически проект, да се анализират възможностите и предложат алтернативни варианти за изграждането на трети мост на р. Дунав.

Споделете: